KURUMSAL TALEP


Biz Kimiz?

Metin Hara, bireysel ve kurumsal seminerleri ile gelişim faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Yapılan çalışmaların odağında insanın kendini keşfetmesi vardır. Bu bağlamda katılımcılar kendi güçlerinin farkına vararak başta "Kendine Liderlik Etmek" olmak üzere, Satışta Ustalık, İletişim Becerisi, İlişki Yönetimi, Özgüven, Ekip Yönetimi, Çözüm Odaklı Olmak gibi bir çok konuda kendinde dönüşüm yaratarak gelişim sağlamaktadır.

Seminer Yaklaşımımız

İnsan davranışını esas alarak verilen eğitimlerin temeli Beden - Zihin - Ruh dengesini sağlamak ve kişisel / kurumsal başarıyı arttırmaktır. Dengeyi esas alan seminerlerde görsel, işitsel ve kinestetik algılara dokunarak katılımcılar da interaktif olarak sürece dahil edilir. Süreç esnasında uygulatılan metodlar, katılımcıların günlük hayatlarına kolaylıkla adapte edilebileceği yöntemler olduğu için  uzun süreli ve kalıcı fayda sağlamaktadır.

Nerede Fark Yaratıyoruz?

• İnsan odaklıdır; psikolojik alt yapıya göre tasarlanır.

• Kolay uygulanabilirdir; öğretilen metodlar basit, yalın ve dönüştürücüdür.

• Kalıcı çözüm sağlar.

• Hayata dokunan konular ve hayatın içinden örneklerle şekillendirilir.

• Kurum ihtiyacına özel olarak tasarlanabilir.

METİN HARA